Till havs

Satellitspårning för världsomseglingen.

Har du planer på en större seglats och vill att andra ska veta var du är?

Har du båten i Medelhavet eller kanske en flotta med båtar att hålla ordning på? Vi hjälper dig!

Nordic Boat Security erbjuder två system för satellitspårning, BRNKL och GOST. Med geostationära satelliter får du exakta koordinater för din båts position! Väljer du att bygga ut BRNKL och GOST till inbrottslarm kan du givetvis aktivera och deaktivera larmet, var du än befinner dig! Du får även all annan vital information från systemen direkt till dig!

Är du på jakt efter en spårsändare för båten eller utombordaren?

Det finns flertalet olika spårsändare på marknaden, Nordic Boat Security säljer SweTrack Lite+, den kraftfulla spårsändaren i litet format! Den stora skillnaden mellan andra spårsändare är att SweTrack Lite+ inbyggda batteri inte är lika stort, istället kopplas den in på båtens egna batteri. Spårsändare som endast använder sig utav sitt egna batteri kan upptäckas av tjuven som enkelt lägger sändaren på bryggan och som därför stannar innanför sitt geofence och reagerar inte. Om strömkabeln till SweTrack Lite+ kapas av reagerar spårsändaren omgående, skickar ett larm till dig och övergår till sitt inbyggda batteri. Det blir alltså en extra säkerhetsåtgärd, bra va!