Internationell stöldmärkning

Nordic Boat Security är stolta återförsäljare av det internationella systemet för stöldmärkning, Securmark.

Med hjälp av gravyr/etsning kombinerat med micromärken märker vi båtar, motorer, vattenskotrar, snöskotrar, ATV och annan värdefull lösegendom.

Varje enhet får en unik identitet för en tydlig och säker identifiering, all information om objekten och ägandet registreras i Securmarks internationella databas.

Databasen är alltid sökbar för polis, gränspolis och tullen i stora delar av Europa. Försäkringsbolag och räddningstjänst har möjlighet att söka i databasen efter objekt. Flera försäkringsbolag ger dig rabatt på försäkringen om objektet har en märkning från Securmark!

Hur fungerar Securmark?

Varje objekt som stöldmärks tilldelas ett unikt Securmark-nummer, detta nummer graveras på flertal ställen på objektet. Som komplement till graveringen så sprayas även tusentals mikromärken på objektet. Dessa mikromärken har det unika Securmark-numret på sig och går att läsa av med hjälp av ett minimikroskåp. Ett flertal synliga dekaler klistras på det märkta objektet och uppmärksammar tjuven och polisen att objektet är märkt med Securmark. Information om objektet och det unika Securmark-numret kopplas ihop och registreras i Securmarks internationella databas.

Vad kan märkas med Securmark?

I stort sett allt kan märkas med Secumark, ställ dig istället frågan: Vad är värt för mig att stöldskydda?
Vanligtvis brukar ägaren behöva ta med sig objektet som skall märkas till en återförsäljare av Securmark. Nordic Boat Security har istället valt att komma till objektet, därför har vi specialiserat oss mot Båtar, Snöskotrar, Utombordsmotorer och Vattenskotrar. Men givetvis får du komma till oss om du så önskar.

Utombordare

Pris från: 1 590kr*

Vattenskoter

Pris från: 2 390kr*

Båt

Pris från: 2 390kr*

Snöskoter

Pris från: 2 890kr*

*Pris varierar med storlek på objektet samt om arbetet utförs hos Nordic Boat Security eller där objektet befinner sig. Inom Luleå Kommun har vi fasta priser för Securmärkning ute vid din båt.
Kontakta oss för konsultation.

Fyll i kontaktformuläret nedan: