Samarbetspartner

Vi är otroligt stolta över att några av Skandinaviens ledande båttillverkare och återförsäljare har valt Nordic Boat Security som leverantör av säkerhetslösningar!

Fartygskollen

Fartygskollen är till för dig som äger ett eller flera fartyg och för dig som arbetar som befälhavare, teknisk chef eller annan befattning. Fartygskollen är ett verktyg för att underlätta det systematiska underhållsarbetet som den lagstadgade egenkontrollen kräver med stödfunktioner som dokumenthantering, besättningslistor, åtgärdslistor, loggbok och resehantering.

Fartygskollen finns även tillgänglig för fritidsbåtar och privatpersoner.

För ett extra lager av säkerhet!

Tillsammans med Westra Security kan vi erbjuda dig möjligheten till övervakning av din båt, dygnet runt, året om! Köper du ett AJAX eller GOST-system, eller spårsändare från SweTrack, från oss så kan vi koppla upp detta till Westras larmcentral! Med eller utan väktarutryckning, du väljer själv! Vi kallar det för NBS Övervakningstjänst. Kontakta oss så berättar vi mer!